تحلیل تجربی، نظری، عددی و نرم افزاری احتراق

مدل‌های ترمودینامیکی در احتراق

مدل‌های CFD در احتراق

بررسی آثار Swirl، Squish وTumble در محفظه احتراق

ترمودینامیک، اصول احتراق و انتقال حرارت در آن

انفجار و ضربه در احتراق

پیل‌های سوختی

فناوری‌های نوین در سامانه‌های احتراقی

موتورهای احتراق داخلی

سیستم‌های پیشرانش و رانشگرهای فضایی

نیروگاه‌های حرارتی

بررسی جریان سوخت و احتراق در نیروگاه‌های MHD

موتورهای هیبریدی

احتراق در جریان‌های مافوق صوت و انفجار

کاربردهای احتراق در ساختمان‌های مسکونی و خدماتی-تجاری

ایمنی، آلایندگی و اثر زیست‌محیطی احتراق

علل ایجاد حریق - مدل‌سازی اعلام و اطفاء حریق

سوخت و احتراق صنعتی

مدیریت، اقتصاد، توزیع و مصرف سوخت

بهینه‌سازی مصرف سوخت

روش‌های بین‌المللی تجارت و انتقال سوخت

اندازه‌گیری میزان سوخت انتقالی از مرز بر حسب جریان انرژی

فرآوری سوخت‌های نوین و تجدیدپذیر

تحلیل تجربی و عددی اسپری و اتمیزه کردن سوخت‌های مایع

کاربرد سوخت‌های جامد در چرخه‌های بسته نیروگاهی

تحلیل تجربی و عددی پودری کردن سوخت‌های جامد

تحلیل نظری، عددی و نرم افزاری انتقال انرژی توام با انتقال گاز برون‌مرزی

تولید و ذخیره‌سازی هیدروژن

مهار نشر گازهای گلخانه‌ای و ذخیره‌سازی آن‌ها

اشتعال مبردها