برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آموزشی تخصصی – نرم افزار Chemkin: از آموزش تا پژوهش
1399-05-21 17:00-19:00
شرکت در هر کارگاه 500,000 ریال
7 آقای دکتر مرتضی یاری
2 کارگاه آموزشی تخصصی – دینامیک شکست اسپری مایع و شبیه سازی آن در نرم افزار AVL-Fire
1399-05-21 17:00-19:00
شرکت در هر کارگاه 500,000 ریال
0 آقای دکتر محمدتقی شروانی تبار
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.