بسم الله الرحمن الرحیم

با لطف و عنایات خداوند متعال هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران در 21 و 22 مردادماه سال 1399 در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز به صورت مجازی برگزار خواهد شد. در طی چهارده سال گذشته هفت کنفرانس سوخت و احتراق ایران با همت، تلاش و مجاهدت بنیانگذاران و اعضای انجمن سوخت و احتراق ایران و اساتید ارجمند دانشگاه های کشور در دانشگاه تربیت مدرس (1384)، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (1386)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (1388)، دانشگاه کاشان (1390)، دانشگاه علم و صنعت (1392)، دانشگاه فردوسی مشهد (1394) و دانشگاه صنعتی شریف (1396) برگزار گردیده است. اینک دانشگاه تبریز و دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه افتخار دارند که در هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق میزبان اساتید، محققان، مهندسان و صنعتگران عزیز میهن اسلامی ایران باشند. بدون شک این رویداد فرخنده علمی گام موثری در جهت پیشرفت و شکوفایی دانش و فناوری سوخت و احتراق در ایران و اقصی نقاط جهان خواهد بود.

محمدتقی شروانی تبار

دبیر هشتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران